به باشگاه مشتریان مروارید پنبه ریز خوش آمدید

گردونه شانس باشگاه مشتریان PISC

در پنل کاربری شما و در قسمت قرعه کشی، 3 گردونه برای شما طراحی کرده ایم. هرکدام از این گردونه ها حاوی جوایز متعددی هستند. هر چه پی کوین های بیشتری در اختیار داشته باشید می توانید وارد گردونه ی ارزشمند تری شوید. نکته ی جالب اینکه شما برای انتخاب جوایز خود تنها یک بار شانس نخواهید داشت. هر چه پی کوین بیشتری داشته باشید، تعداد دفعاتی که می توانید گردونه ی جوایز را بچرخانید و جایزه ها را درو کنید بیشتر است. شما بر اساس امتیاز تجمعی خود؛ می توانید یک عضو 1 تا 5 ستاره شوید. طبیعتا هرچه ستاره های بیشتری داشته باشید شانس شما برای جمع آوری امتیازات بیشتر است. جدول زیر نشان دهنده ی تفاوت رده های عضویت است

مزایا رده یک ستاره رده دو ستاره رده سه ستاره رده چهار ستاره رده پنج ستاره
حداقل امتیازتجمعی جهت ورود به رده ی عضویت ندارد 200 500 1000 2000
گردونه ی جوایز قابل استفاده گردونه جوایز عادی گردونه جوایز عادی گردونه جوایز ویژه گردونه جوایز ویژه گردونه جوایز رویایی
تعداد دفعات مجاز برای چرخاندن گردونه امتیاز 1 3 5 7 10

همین حالا گردونه شانست رو بچرخون

آماده ای گردونه شانست رو بچرخونی ؟ بزن بریم!